Titlu

Definiţii ale titlului

Standarde bibliografice

Titlu propriu-zis

ISBD(G): General International Standard Bibliographic Description. Annotated Text. – Revised Edition ,1992 . -UBCIM Publications – New Series Vol 6

SPECIFICATION OF ELEMENTS

1. Title and statement of responsibility area

Note

The title proper excludes any parallel titles (1.3) or other title information (1.4). It includes alternative titles and the conjunction linking an alternative title and the first part of the title proper. It can consist of a common title and dependent title when a section, supplement, part, etc., has a title or designation insufficient to identify it without the inclusion of the common title or the title of the main publications. Items lacking a collective title are considered not to have a title proper (for the treatment of such items see 1.6). The stipulations for the selection of the title proper when a title appears in more than one language and/or script (on the same source or on different sources) are contained in the specialized ISBDs.

FRBR

4.2.1 Title of the Work

The title of the work is the word, phrase, or group of characters naming the work.

There may be one or more titles associated with a work. If the work has appeared under varying titles (differing in form, language, etc.), a bibliographic agency normally selects one of those titles as the basis of a „uniform title” for purposes of consistency in naming and referencing the work. Other titles under which the work has appeared may be treated as variant titles for the work, or in some cases as a parallel uniform title. The title of a work that forms part of a larger work may consist solely of a number or other generic designation that is dependent on the title of the larger work.

UBCIM Publications – New Series Vol 19

Functional Requirements for Bibliographic Records. Final Report

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records

Approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing

K . G. Saur München 1998

IFLA Cataloguing Section: http://www.ifla.org/VII/s13/sc.htm

Titlu-paralel

1.3 Parallel title

Definition

The title proper (or the title of an individual work included in an item with no collective title) in another language and/or script; or a title in another language and/or script presented as an equivalent of the title proper. Parallel titles also occur in conjunction with the titles proper in series/sub-series statements.

1.4 Other title information

Definition

A word or phrase, or a group of characters, appearing in conjunction with, and subordinate to, the title proper of the item. Other title information also occurs in conjunction with, and subordinate to, other titles (e.g. parallel titles, titles of individual works contained in the item, titles in series/sub-series statements). Other title information qualifies, explains, or completes the title to which it applies, or is indicative of the character, contents, etc., of the item or the works contained in it, or is indicative of the motive for, or the occasion of, the item’s production. The term includes sub-titles but does not include variant titles (e.g. spine titles for books).

Dicţionare

Regneală, Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Ed. A 2-a rev. Şi adăug.. Bucureşti : Federaţia Asociaţiilor de Bibliotecari din România, 2001. Vol. I : A-L şi vol. II : M-Z

Petraş, Irina. Teoria literaturii. Curente literare ; figuri de stil ; genuri şi specii literare ; metrică şi prozodie ; structura operei literare : dicţionar-antologie. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2002

Gherghel, N.. Cum să scriem un articol ştiinţific. Bucureşti : Editura ştiinţifică, 1996

Olteanu, Virgil. Din istoria şi arta cărţii : lexicon : Vademecum pentru editori, ziarişti, tipografi, bibliotecari, librari, documentarişti, arhivişti, muzeografi, profesori şi studenţi. – Bucureşti : Editura enciclopedică, 1992

Titlu în biblioteconomie, editare, redactare, tipografie

Titlu

1. (bibl., edit., red.) Nume sub care o lucrare este desemnată sau sub care este cunoscută. Titlul indică materia tratată în lucrare ori una din părţile ei, sau rezumă conţinutul unui articol publicat într-un periodic (Olteanu, p.366)

2. (poligr.)Totalitatea elementelor care preced textul unei lucrări sau al unei părţi distincte a acestuia (capitol, paragraf etc.), putând cuprinde, în afara numelui lucrării sau părţii respective, şi alte indicaţii suplimentare

3.(edit.) termen generic pentru orice lucrare editată sau o parte din ea care formează o unitate independentă din punct de vedere grafic

4. (presă) Articol dintr-o publicaţie periodică

5. (edit.) Capitol sau subdiviziune în textele de legi, de regulamente etc., purtînd de obicei un număr de ordine (Olteanu, p.367)

Titlul în biblioteconomie

Titlu

Cuvânt sau grup de cuvinte, caracter sau grup de caractere care apare, de regulă, pe pagina de titlu a unui document, pentru a-l deosebi de alt document.

De multe ori un titlu identifică un subiect. În funcţie de ţară, titlurile sunt protejate de legea dreptului de autor. (Regneală, vol.II, p.323)

Titlul literar

Titlu (fr. titre, lat.titulus). Cuvânt, expresie, frază care desemnează o serie, o parte dintr-o scriere, o operă literară sau artistică. Există şi subtitlu şi supratitlu. (Petraş, p.263)

Titlul ştiinţific

Titlul unei comunicări sau al unui articol constă într-un cuvânt, ori un grup de cuvinte aşezate în fruntea comunicării sau articolului, având rolul de a refelecta conţinutul acestora şi de a atrage atenţia cititorului asupra informaţiilor conţinute în text. (STAS 8397-69) apud .(Gherghel, p.62)

Subtitlul este constituit dintr-un cuvânt sau un grup de cuvinte aşezate după titlu şi subordonate acestuia, având rolul de a completa informaţiile date de titlu (Gherghel, p.65)

Supratitlu

Text aflat înaintea titlului unui document (articol, capitol) destinat completării titlului. (Regneală, vol.II, p.281)

Supratitlu/Antetitlu/Avantitlu

(bibl.) Element introductiv al titlului care este prezentat înaintea titlului propriu (titlului distinctiv, pentru publicaţiile seriale) pe pagina de titlu. De regulă antetitlul cuprinde denumirea colectivităţii care a publicat lucrarea ; la aceasta se adaugă uneori şi alte date, cum ar fi numele colecţiei sau al seriei etc.

Ex. : George Popa. Tabelele cerate din Transilvania (Bucureşti, 1890), purtând ca antetitlu Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Secţiunea Istorico-Filologică. (Olteanu, p.28)

Titlu alcătuit de bibliotecar/Titlu furnizat

Titlu dat de catalogator unei lucrări care în cuprinsul ei nu are titlu.

Acest titlu poate fi extras dintr-o sursă de referinţă sau poate fi dat direct de catalogator. (Regneală, vol.II, p.325)

Titlu alternativ

1.A doua parte a titlului propriu-zis al unui document sub care acesta este uneori mai cunoscut şi care este legat de primul titlu prin „sau” (sau echivalentul său într-o altă limbă : „ou”-fr.; „or”-eng.; „oder”-ger.).

2.Unul din titlurile unei lucrări, care poate fi folosit uneori ca titlu principal.

Situaţia cea mai frecventă este întâlnită în cazul publicaţiilor multilingve. (Regneală, vol.II, p.323)

Titlu alternativ

Titlu alăturat altui titlu, de obicei prin conjuncţia sau (ex.:Dimitrie Cantemir. Divanul sau Gîlceava Înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul. Iaşi, 1698). (Olteanu, p.366)

Titlu ambiguu

Titlu care nu răspunde conţinutului lucrării (Regneală, vol.II, p.323)

Titlu ascuns

Titlul unei lucrări incluse într-o publicaţie, dar neanunţat pe pagina de titlu.

Această lucrare poate apărea în continuarea lucrării de bază, eventual precedată de o pagină de titlu separată, dar legată de conţinutul volumului, spre deosebire de colligat, ale cărui lucrări sunt întâmplător reunite într-un volum. (Regneală, vol.II, p.323)

Titlu casetat/în casetă

Titlu plasat în cuprinsul textului, la stânga formatului de text .Rândurile de text din dreptul titlului casetat se culeg pe format retras pe toată lăţimea acestuia. (Olteanu, p.366-367)

Titlu centrat

Titlu plasat simetric faţă de axa formatului de text, despărţit prin albitură de textul pe care îl precede şi de cel care îl urmează. (Olteanu, p.366)

Titlu-cheie

Nume unic atribuit unei publicaţii seriale în strânsă legătură cu ISSN în Sistemul Internaţional de Date asupra Publicaţiilor Seriale (ISDS).

Acest titlu, legat de ISSN, cuprinde titlul distinctiv al publicaţiilor şi adesea o informaţie suplimentară (de ex. locul de publicare), care serveşte la diferenţierea a două titluri identice.

(Regneală, vol.II, p.324)

Titlu-cheie

titlul unei publicaţii seriale, inseparabil de Numărul Internaţional Standard (ISSN). Titlul-cheie include titlul distinctiv şi unele informaţii suplimentare (locul de editare, data etc.) care să permită diferenţierea unor publicaţii seriale cu titluri omonime.(Olteanu, p.366-367)

Titlu colectiv/ comun

1. Titlu sub care se publică articolele elaborate separat de autori diferiţi.

2. Titlu atribuit unui document compus din mai multe lucrări, fiecare cu titlul său propriu.

(Regneală, vol.II, p.324)

Titlu comun/colectiv/general/de colecţie/de serie

parte din titlul distinctiv al unei secţii sau al unei ediţii a unei publicaţii seriale, comună titlurilor distinctive ale ansamblului altor secţii sau ediţii ale aceleiaţi publicaţii seriale. De pildă titlul unei lucrări în mai multe volume repetat la fiecare volum, alături de titlul special, însă pe pagină separată, titlul unei cărţi care cuprinde părţi independente (ex. : selecţie de lucrări din unul sau mai mulţi autori), titlul unei colecţii sau serii etc. (Olteanu, p.366)

Colontitlu(poligr.)

rândul separat de text, care se paginează deasupra formatului de text, cuprinzând coloncifra, titlul lucrării (pe paginile din dreapta), părţii sau capitolului şi numele autorului (pe paginile din stânga)

Titlu de coloană

Colontitlul nu apare pe pagina de început a lucrării, a capitolelor, a părţilor şi nici pe acelea ocupate în întrgime de ilustraţii sau tabele. (Olteanu, p.366)

Titlu convenţional/factice

Titlu stabilit prin convenţie sau acceptat prin tradiţie, mai ales pentru lucrările vechi cărora nu li se cunoaşte titlul şi, uneori, nici autorul (ex. : Alexandria). În cazul unei lucrări anonime al cărei titlu nu o individuaizează exact sau chiar lipseşte cu totul, se recurge la formularea unui titlu convenţional care să-i oglindească conţinutul. Titlurile convenţionale sunt frecvente şi în cazul unor scrieri moderne cuprinzând scrisori, memorii, cuvântări etc. Unde, în lipsa unui titlu propriu, se recurge la o serie de formule : corespondenţă, discursuri, proverbe etc. (Olteanu, p.366)

Titlu convenţional

Titlu uniform alcătuit, în mod convenţional, din termenii care evidenţiază forma sau subiectul lucrării ţinîndu-se seamă de o anumită ordine prestabilită.

Se utilizează cu precădere pentru publicaţiile muzicale. (Regneală, vol.II, p.324)

Titlu curent

Titlu, adesea prescurtat, repetat cel puţin o dată în partea superioară sau în partea inferioară a fiecărei file sau pagini. (Regneală, vol.II, p.324)

Titlu de legătorie

Titlu imprimat de către un legător pe coperta volumului legat, diferit de titlul real. (Regneală, vol.II, p.325)

Titlu dependent

Titlul unui volum, părţi, fascicule, supliment, secţiuni, care, dacă este menţionat singur, nu este suficient pentru identificarea documentului, necesitând legătura cu titlul colectiv. (Regneală, vol.II, p.325)

Titlu distinctiv

Titlu principal de identificare a unei publicaţii seriale, excluzând orice titlu paralel, subtitlu sau alt titlu. (Regneală, vol.II, p.325)

Titlu distinctiv

principalul titlu de identificare al unei publicaţii seriale cu excluderea oricărui alt titlu, titlu paralel, subtitlu sau elemente adiţionale care pot însoţi un titlu-cheie (Olteanu, p.366)

Titlu fals

Titlu, adesea abreviat, care se găseşte pe rectoul filei care precede pagina de titlu propriu-zisă a documentului. (Regneală, vol.II, p.325)

Titlu fals

titlu prescurtat imprimat pe foaia de gardă sau pe filele care reced părţile sau capitolele lucrării (Olteanu, p.366-367)

Titlu-furnizat

Titlu dat de catalogator unei lucrări care în cuprinsul ei nu are titlu.

Acest titlu poate fi extras dintr-o sursă de referinţă sau poate fi dat direct de catalogator.

(Regneală, vol.II, p.325)

Titlu general

Titlu unui document constituit din lucrări publicate anterior separat. (Regneală, vol.II, p.325)

Titlu generic

Titlu plasat la începutul textului unui document sau după primele măsuri ale partiturii. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu informativ

titlu care descrie cît mai exact cuprinsul unei lucrări. Titlul informativ trebuie să fie clar şi precis în ceea ce priveşte conţinutul cărţii pentru eficienţa listelor de titlu ca şi pentru prelucrarea informaţiilor (Olteanu, p.366)

Titlu interior

Titlul unei diviziuni de lucrare (parte, capitol etc.) cu rolul de a jalona conţinutul (Olteanu, p.366)

Titlu inversat

Titlu căruia cerinţele clasificării i-au deplasat la început cuvântul caracteristic aflat în altă parte a titlului (ex. : Iov, Cartea lui) (Olteanu, p.366)

Titlu în cap de rând

Titlu aşezat la început de alineat, în rînd cu textul, şi cules de obicei cu litere de subliniere (aldine, cursive, capităluţe etc.) (Olteanu, p.366))

Titlu în frontispiciu

a) titlu cules la linia superioară a formatului de text, între el şi text rămânând un spaţiu alb

b)titlu în manşetă=titlu imprimat cu caractere mari în cîmpul superior al paginii de periodic şi care trimite la un articol din interiorul publicaţiei (Olteanu, p.366)

Titlu lateral

Titlu aşezat în marginea liberă de text a paginii, pe rîndul cu care începe un paragraf. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu marginal

Titlu imprimat pe marginea albă a paginii: la stânga, pentru paginile cu soţ, la dreapta pentru paginile fără soţ. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu marginal

Titlu imprimat pe rama albă a unei pagini, la stânga, pentru paginile cu soţ, la dreapta pentru paginile fără soţ. De regulă, titlul marginal rezumă ideea de bază a unui pasaj. (Olteanu, p.366)

Titlu modificat

Titlul nou al unei ediţii. (Regneală, vol.II, p.326)

Titluri multiple

Titluri purtate de o lucrare al cărei conţinut nu a fost însă modificat. (Olteanu, p.367)

Titlu original

Titlul ediţiei originale a unui document. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu propriu/titlu original

Principalul titlu de identificare a unei lucrări cu excluderea tuturor titlurilor paralele sau a altor titluri (Olteanu, p.366)

Titlu paralel

Titlu într-o altă limbă sau într-un alt alfabet. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu paralel

Titlu propriu, într-o altă limbă. Pentru publicaţiile seriale, titlu paralel este distinctiv ăntr-o altă limbă sau într-un alt alfabet. (Olteanu, p.366)

Titlu reluat

Titlu din pagina interioară a unei publicaţii periodice care reia, parţial sau modificat, un titlu anunţat pe prima pagină (Olteanu, p.366)

Titlu de rezervă

Articol pregătit pentru a înlocui un alt material scos sau nepredat la timp (Olteanu, p.367)

Titlu de rubrică/permanent

Titlu de rubrică de periodic cu caracter fix (Olteanu, p.366)

Titlu pe copertă

Titlu unui document reprodus pe coperta acestuia care poate diferi de cel de pe pagina de titlu. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu de copertă

Titlu imprimat pe coperta unei lucrări (Olteanu, p.366)

Titlu pe cotor

Titlu unui volum înscris pe cotorul acestuia. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu de cotor

Titlu imprimat pe cotorul unei cărţi (Olteanu, p.366)

Titlu prescurtat

Titlu cuprinzând numai partea principală a textului unui titlu. (Regneală, vol.II, p.326)

Titlu principal

Titlu înscris pe pagina de titlu a documentului. (Regneală, vol.II, p.327)

Titlu propriu-zis

Titlu principal al unui document cuprinzând orice titlu alternativ, dar excluzând titlurile paralele sau alte titluri. (Regneală, p.327)

Titlu seriei

Denumirea seriei căreia îi aparţine o publicaţie.

Acest titlu poate apărea pe foaia de gardă, pe copertă sau chiar pe pagina de titlu. (Regneală, vol.II, p.327)

Titlu special

titlul fiecărui volum în parte, în cazul lucrărilor alcătuite din mai multe volume. Un asemenea volum are două pagini de titlu : una cu titlul general al lucrării şi a doua cu titlul special al volumului respectiv (Olteanu, p.366)

Titlu uniform/de clasare/ standard

Titlu distinct prin care un document este identificat în scopul catalogării, atunci când acesta a apărut sub diferite variante de titlu şi ediţii. (Regneală, vol.II, p.327)

Titlu uniform

titlul unei traduceri unanim acceptat. Este mai ales cazul unor opere anonime şi clasice publicate sub numeroase titluri în mai multe limbi (ex. : Daniel Defoe. Robinson Crusoe, titlul original fiind The life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner) (Olteanu, p.366)

Titraj

Totalitatea titlurilor, subtitlurilor şi supratitlurilor unei publicaţii seriale. (Regneală, vol.II, p.327)

Titulatură

Ansamblu de date privitoare la numele autorului şi numele lucrării. (Regneală, vol.II, p.327)

Subtitlu

Cuvânt sau expresie care apare pe pagina de titlu sau substitutul acesteia în vederea completării sau explicării titlului documentului. (Regneală, vol.II, p.276)

Subtitlu

(bibl.; edit. ; red.) termen sau frază care urmează după titlul propriu sau distinctiv pentru a-l completa, explica sau califica. Titlul nu este întotdeauna suficient pentru cunoaşterea lucrării. Subtitlul contribuie la stabilirea caracterului scrierii, precizează genul, forma, destinaţia ei, categoria de cititori căreia i se adresează sau poate menţiona colaboratorii la acea lucrare.

Ex. : Andrei Cornea. De la portulan la vederea turistică (Bucureşti, 1977), cu subtitlul : Ilustratori străini şi realităţi româneşti în secolele XVIII-XIX. (Olteanu, p.338)

Substituentul paginii de titlu

Pagină, porţiune de pagină sau alte părţi ale documentului care înlocuiesc pagina de titlu absentă.

Ex. : căsuţa tipografică, titlul de capitol, colontitlul etc. (Regneală, vol.II, p.276)

Subserie

O serie care apare ca parte a unei serii generale

Subseriile pot avea titlu independent. (Regneală, vol.II, p.275)

Serie

1. Succesiune de lucrări independente din punct de vedere al structurii şi conţinutului, dar unite printr-o tematică generală şi publicate sub un titlu comun.

2. Succesiune de volume numerotate separat, în cadrul unei serii. (Regneală, vol.II, p.221)

Serie monografică

Volume publicate sub titlul unei serii în care fiecare volum are titlu separat. (Regneală, vol.II, p.222)

Serie nouă

Nume dat unei colecţii sau publicaţii seriale, reluate, după o anumită întrerupere. (Regneală, vol.II, p.222)

Subcolecţie

1. Colecţie secundară subordonată unei colecţii principale.

2. Parte a unei colecţii care are un titlu dependent, inseparabil de titlul colecţiei. (Regneală, vol.II, p.272)

Sursă principală de informare

Sursă de informaţie desemnată de ISBD ca sursă preferenţială pentru menţionarea datelor bibliografice ăntr-o anumită zonă a descrierii. (Regneală, vol.II, p.281)

Colecţie

1. Serie care cuprinde mai multe lucrări separate, fiecare cu titlul său propriu, grupate sub un titlu colectiv şi apărând pe o perioadă de timp nelimitată.

O colecţie poate fi sau nu numerotată; poate cuprinde subcolecţii sau poate fi divizată în secţiuni.

2. Totalitatea volumelor unui serial. (Regneală, vol.I, p.140)

Pagină

Fiecare parte a filei unui document.

Cele două părţi se numesc recto (partea dreaptă) şi verso (partea stângă). (Regneală, vol.II, p.94)

Filă

Fiecare foaie a unui document formată din recto şi verso.

Dacă documentul se află înregistrat pe una din cele două pagini, acesta se va caracteriza cantitativ în file şi nu în pagini. (Regneală, vol.I, p.241)

Foaie

Bucată de hârtie dreptunghiulară de diferite mărimi. (Regneală, vol.I, p.254)

Pagină de titlu

Recto filei de titlu a unui document pe care sunt menţionate unele elemente bibliografice necesare identificării sale (titlu, responsabilitate, date de publicare etc.).

Pagina de titlu urmează filei de gardă. (Regneală, vol.II, p.95) Nu apare nici foaie, nici filă de titlu.

Pagină de titlu a seriei

Pagină complementară de titlu cuprinzând titlul seriei şi alte date despre serie.

Pe această pagină se pot afla : menţiunea de responsabilitate, ordinea numerică, titlul documentului, cadrul seriei etc. (Regneală, vol.II, p.95)

Pagină de titlu dublă

Pagină de titlu a unei publicaţii formate din mai multe volume cuprinzând pagina de titlu generală a publicaţiei şi pagina de titlu a fiecărui volum în parte.

Cele două pagini se află faţă în faţă – pagina de titlu din stânga cuprinde datele informative ale seriei iar pagina de titlu din dreapta datele volumului. (Regneală, vol.II, p.95)

Pagină de titlu fals

Pagină a foii de gardă care cuprinde titlul prescurtat al lucrării. (Regneală, vol.II, p.95)

Pagină de titlu paralel

Pagină de titlu complementară care cuprinde titlul şi într-o altă limbă decât limba textului publicaţiei sau în mai multe limbi când textul publicaţiei este multilingv. (Regneală, vol.II, p.95)

Pagină liminară

Pagina de titlu a unui document sau pagina care o înlocuieşte şi orice altă pagină care o precede. (Regneală, vol.II, p.96)

Pagină complementară de titlu

Pagină care precede sau urmează paginii de titlu.

Ea poate cuprinde aceleaşi date (pagină de titlu paralel) sau mai ulte date (pagină de titlu dublă) decât pagina de titlu. (Regneală, vol.II, p.94)

Pagină de gardă

Recto primei file neimprimate plasată între copertă şi foaia de titlu. (Regneală, vol.II, p.94)

Foaie de gardă

Prima filă de lângă copertă, confecţionată de obicei, din hârtie mai groasă (carton, mătase, pergament etc.), care are rolul de a proteja cartea.

Foaia de gardă protejează atât primele cât şi ultimele pagini din text, gravurile, miniaturile, desenele etc. Pe foaia de gardă se menţionează uneori şi titlul prescurtat al lucrării. (Regneală, vol.I, p.254)

Recto

Pagina din dreapta a unei publicaţii, în opoziţie cu verso.

Poartă, de regulă, număr impar. Se abreviază : RO. (Regneală, vol.II, p.160)

Verso

A doua faţă a unei file, în opoziţie cu recto.

Verso reprezintă întotdeauna pagina cu soţ. (Regneală, vol.II, p.361)

Reclame

Ce parere aveti ?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: