campul 700-ghid-ciorna

700 NUME DE PERSOANĂ – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ

Definirea câmpului

Repetabilitate

Nerepetabil. Nu poate apare în aceeaşi înregistrare concomitent cu câmpul 710 – NUME DE COLECTIVITATE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ sau 720 – NUME DE FAMILIE – RESPONSABILITATE INTELECTUALĂ PRIMARĂ, deoarece o înregistrare poate avea numai un singur punct de acces cu responsabilitate intelectuală primară. Dacă conceptul de intrare principală nu există în regulile de catalogare, sau formatul sursă nu îl identifică, acest câmp nu va apare şi 701 este folosit pentru toate vedetele de persoane (vezi secţiunea 6).

Indicatori

Indicator 1: spaţiu (nedefinit) .

Indicator 2: Indicatorul pentru forma numelui

Acest indicator specifică când numele este introdus după primul nume apărut (prenume) sau în ordine directă, sau când este introdus după pseudonim, nume de familie, patronim sau echivalent, de obicei cu inversare (Ex.5)

0 Nume introdus după prenume, sau ordine directă

1 Nume introdus după nume de familie (nume familie, patronim,etc)

Subcâmpuri

$a Element de intrare

Partea din nume folosită ca intrare în vedetă ; acea parte a numelui după care numele este introdus în liste ordonate (index). Acest subcâmp nu este repetabil, dar trebuie să fie prezent atunci când câmpul este prezent.

$b Parte a numelui, alta decât elementul de intrare

Partea rămasă din nume, folosită când elementul de intrare este un pseudonim, sau nume de familie. (Ex.1-11,14) Conţine prenume, şi alte nume date. Când acest subcâmp este folosit, indicatorul pentru forma numelui trebuie setat la 1. Exprimarea în clar a iniţialelor va fi introdusă în $g. Nerepetabil.

$c Adăugări la nume, altele decât date (calendaristice)

Alte adăugări la nume, (altele decât date) care nu formează o parte integrală a numelui propriu-zis, incluzând titluri, epitete sau indicarea funcţiei (Ex.6, 7,8, 12,15,16). Repetabil pentru apariţia a două sau mai multe asemenea adăugiri (Ex.8,12,16)

$d Numere romane

Numere romane asociate cu numele unor persoane regale şi ecleziaste.(Ex.l2).

Dacă un epitet este asociat cu numerotarea, acesta va fi de asemenea inclus. (Ex.

17). Când acest subcâmp este folosit, indicatorul pentru forma numelui trebuie

setat la 0. Nerepetabil.

$f Date

Datele ataşate numelor de persoane împreună cu prescurtări sau alte indicaţii de natură a datelor. Orice indicaţii despre tipul datei (născut, mort etc) vor fi introduse în câmp în formă întreagă sau prescurtată. (Ex.l5).Toate datele pentru persoana numită în câmp vor fi introduse în $f: subcâmpul nu este repetabil.

$g Extinderea iniţialelor prenumelui

Forma completă a prenumelui, când în subcâmpul $b sunt înregistrate iniţialele ca formă preferată, şi când sunt solicitate atât iniţialele cât şi forma completă (Ex. 2). Nerepetabil.

$3. Număr de înregistrare de autoritate

Număr de control pentru înregistrarea de autoritate pentru vedetă. Acest subcâmp se intenţionează să fie folosit cu formatul de autoritate UNIMARC. Nerepetabil.

$4. Cod de relaţie

Codul este folosit pentru a arăta relaţia dintre persoana numită în câmp şi unitatea bibliografică la care se referă înregistrarea. Lista codurilor se află în Anexa C. Repetabil.

Note asupra conţinutului câmpului

Forma:

Forma numelui care apare în câmp este determinată de regulile corespunzătoare de catalogare şi/sau autoritate folosite de agenţia responsabilă de pregătirea înregistrării. Datele pot fi introduse în conformitate cu diferite calendare.

Selecţia subcâmpurilor:

Selecţia subcâmpurilor poate să nu apară totdeauna evident, atunci când înregistrarea sursă trebuie să fie convertită la UNIMARC; subelemente ale numelui din formatul sursă corespund cu subcâmpurile UNIMARC. Aceste note intenţionează să dea un ghid general, dar nu sunt exhaustive. Este necesar să fim conştienţi că unele formate în concordanţă cu diferite reguli de catalogare, sau care au la origine diferite fişiere de autoritate, bazate pe aceleaşi reguli – nu se vor înlănţui totdeauna corect într-o singură secvenţă. Până când se vor stabili standarde, UNIMARC poate da doar un cadru general pentru identificarea elementelor distincte.

O cale de a determina diferenţele dintre Element de intrare ($a), Parte din nume alta decât Element de intrare ($b) şi Adăugări la nume, altele decât date ($c) este prin referire la folosirea lor. Primul element, elementul de intrare, este cuvântul sub care intrarea va fi formată într-o listă ordonată. Al doilea element subdivide lista ordonată după primul element. Al treilea element: Adăugări la nume, altele decât date($c) poate fi folosit ca al treilea element de sortare, sau în unele cazuri, în special când precede $b, poate fi ignorat la operaţiile de ordonare.

Acolo unde numele de familie începe cu o particulă (prepoziţie) va fi plasat la începutul subcâmpului $a. Dacă numele este înregistrat după următorul element de după particulă, particula va fi plasată uzual, la sfârşitul numelui. Este recomandat ca aceste particule să fie introduse în subcâmpul $b – Parte a numelui, alta decât Elementul de intrare.(Ex. 9,10,11)

Titluri de adrese, epitete sau calificative la nume adăugate de catalogator vor fi introduse ca Adăugări la nume, altele decât date (subcâmp $c).

Punctuaţia:

Nu este nici un standard de punctuaţie în acest câmp. Totuşi, este recomandat ca punctuaţia să fie reţinută acolo unde este disponibilă în formatul sursă. în formatele sursă unde punctuaţia nu este disponibilă, dar este tipărită printr-un algoritm generat prin definirea subcâmpurilor, este recomandat ca punctuaţia care va fi folosită la afişare să fie inclusă în înregistrarea UNIMARC.

Deoarece nu sunt standarde de punctuaţie în acest câmp, beneficiarii de înregistrări în format UNIMARC vor trebui să fie atenţi la practica adoptată de agenţiile care pregătesc înregistrarea; totuşi agenţiile care difuzează înregistrări trebuie să fie consecvente. Detalii vor fi incluse în documentaţia care însoţeşte benzile de schimb (Vezi Anexa K).

Câmpuri în relaţie

200 $f, $g TITLUL ŞI MENŢIUNEA DE RESPONSABILITATE, Prima menţiune de responsabilitate şi următoarele menţiuni de responsabilitate.

Datele în câmpul 200 sunt înregistrate aşa cum apar pe publicaţie. Numele persoanei menţionate în $f, sau în unele cazuri în $g, cărora îi este atribuită responsabilitatea primară (dacă există), va fi introdus în câmpul 700 într-o formă

corespunzătoare pentru un punct de acces.

Anunțuri

Ce parere aveti ?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: